• Ällagatan 19, Falköping — Ällagatan 19

    • Återvinningsstation
    • Klädbox