• Älvdalsvägen 1, Forshaga — Älvdalsvägen 1

    • Återvinningsstation
    • Klädbox