• Älvstopsvägen 5, Nora — Älvstopsvägen 5

    • Återvinningsstation
    • Klädbox