• Ängesvägen/Vinkelvägen, Umeå — Ängesvägen/Vinkelvägen

    • Återvinningsstation
    • Klädbox