• Äringsgatan, Göteborg — Äringsgatan

    • Återvinningsstation
    • Klädbox