• Åsenvägen 2, Karlsborg — Åsenvägen 2

    • Återvinningsstation
    • Klädbox