• Axvägen, Ludvika — Axvägen

    • Återvinningsstation
    • Klädbox