• Bäckedalsvägen 10, Skövde — Bäckedalsvägen 10

    • Återvinningsstation
    • Klädbox