• Bäcketångsvägen, Uddevalla — Bäcketångsvägen

    • Återvinningsstation
    • Klädbox