• Barkaröbygata, Västerås — Barkaröbygata

    • Återvinningsstation
    • Klädbox