• Björsgårdsgatan 24, Halmstad — Björsgårdsgatan 24

    • Återvinningsstation
    • Klädbox