Myrorna växer

Den 23 november är det invigning av Myrornas nya produktionsanläggning i Tagene. Myrorna har flyttat till en större lokal för att kunna hantera de stora volymerna mer effektivt än tidigare.

– Genom att samla hela produktionen i en lokal istället för två, som det var tidigare, kan vi samordna våra processer och bli mer effektiva, berättar Karin Krüger, produktionschef på Göteborgs produktionsanläggning i Tagene.

Med den nya lokalen får Myrorna även potential att växa och utöka sin verksamhet. Det breddar Myrorna som professionell insamlingsaktör på textilmarknaden och gör vårt erbjudande gentemot kommuner och avfallsbolag mer omfattande.

Från klockan 10 ges möjlighet att gå runt i lokalen och träffa personal vid de olika arbetsstationerna som kan berätta om verksamheten. Alla får möjlighet att få inblick i hur omfattande processen är från gåva in till butiksleverans, men även en förståelse för hur vi arbetar med arbetspraktik, hållbarhet och kvalitetsbedömning.

Myrornas vd Caroline Andermatt invigningstalar vid 11 och därefter är det mingel med lättare lunch. Möjlighet att besöka arbetsstationerna ges fram till klockan 13.

Nya adressen:

Trankärrsgatan 6
Hisings-Kärra

Vill du veta mer?

Karin Krüger
Produktionschef Göteborg
karin.kruger@myrorna.se
0736-88 69 26

Carina Kronqvist
Logistik- och produktionschef
carina.kronqvist@myrorna.se
072-8532873