Arbetsträning & Praktik

För 120 år sedan grundades Myrorna och vår första butik öppnades 1899 på Götgatan i Stockholm. Myrornas verksamhet handlade redan då om att genom försäljning av begagnade varor skapa en vinst för Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige, men även om att skapa meningsfull sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden. Idag är vi Sveriges största second hand-kedja och insamlingsaktör. Återanvändning betyder mycket för vår miljö när vi sparar på resurserna, och vinsten av det hjälper många i behov av stöd och hjälp i vårt land. Affärsidén är densamma som den varit i 120 år.

Förståelse för människors olika förmågor
På arbetsmarknaden ställs höga krav på människor. Dels när det gäller utbildning och språk och dels i form av egenskaper som stresstålighet, noggrannhet, flexibilitet och social kompetens. Det innebär att människor som varit borta från arbetsmarknaden länge kan ha svårt att leva upp till arbetsgivarnas önskemål.

Behovet av meningsfull sysselsättning till alla grupper som har ett behov av att komma närmare arbetsmarknaden har inte minskat sedan 1800-talet. Hos oss arbetar vi med det varje dag, där vi erbjuder handledning, anpassade arbetsuppgifter och en stor förståelse för att människor har olika förmåga. Precis som vi gjort de senaste hundra åren.

Många olika arbetsmoment
Myrornas verksamhet är personalintensiv med många arbetsmoment där stora volymer gåvor/varor hanteras i många led. Vi är våra egna leverantörer och sköter själva insamling av gåvor, transport, sortering, värdering och slutligen försäljning i butikerna. Det gör att vi kan bemöta många olika former av utvecklingsbehov och nivåer utifrån individen själv.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara: stå i kassa, sortera varor, exponera varor, underhålla en bokavdelning, kundbemötande, prismärkning, bistå chaufförer vid hämtning eller lagerarbete.

Vi har mer än 300 anställda och sysselsätter ungefär 600 personer i månaden genom praktikplatser eller arbetsträning.

Olika former av arbetspraktik och arbetsträning på Myrorna 2013:

Från Arbetsförmedling och kommun
Arbetspraktik, prova-på-plats, yrkeskompetensbedömning, praktisk kompetensutveckling.
Arbetsträning, offentligt skyddad anställning, språkpraktik, ungdomstjänst.
Fas 1 och 2, arbetspraktik, arbetsträning, sysselsättningsfasen (Fas 3), förstärkt arbetsträning, jobbgaranti för ungdomar, arbetslivsinriktad rehabilitering.

Från Försäkringskassan
Arbetsprövning, arbetsträning, alternativa insatser för långtidssjukskrivna.

Privata utbildningsföretag eller anordnare inom rehabilitering
Arbetsträning, arbetspraktik.

Skolor
Prao.

Vill du veta mer om praktik/arbetsträning på Myrorna, kontakta praktik@myrorna.se.

Här hittar du våra butiker och gåvomottagningar