Historia

Ända sedan starten har Myrornas och Frälsningsarméns arbete handlat om att hjälpa utsatta människor och möta mänskliga behov oavsett vem som behöver hjälp.

William Booth startade Frälsningsarmén 1865 och brann för att hjälpa de som hade det allra svårast i samhället genom konkret arbete. ”Gå ut och gör något” var hans uppmaning när hans son beklagade sig över alla fattiga på Londons gator. 1882 kom Frälsningsarmén till Sverige och arbetade för den tidens många fattiga med ”soppa, tvål och frälsning”. Man drev bland annat så kallade slumstationer där begagnade kläder samlades in, lagades och skänktes till behövande.

Ungefär samtidigt fanns i MyrornaStockholm välgörenhetsföreningen Myrorna, startad 1896 av några rika damer. Kasserade möbler, kläder och husgeråd samlades in från välbärgade familjer, reparerades och såldes i syfte att ge hjälp åt samhällets mer utsatta.

1899 överlät damerna Myrorna till Frälsningsarmén. Den första butiken som hette Myrorna öppnade samma år och låg på Götgatan i Stockholm. Redan från början var praktik och arbetsträning för människor som stod utanför arbetsmarknaden en del av verksamheten. 1907 fick Göteborg sin första Myrorna och 1915 stod Malmö på tur.

Frälsningsarmén fortsatte sitt sociala arbete i kombination med Myrornas butiker. Under många år var dock secondhand inte någonting som gemene man handlade. Tiden efter andra världskriget präglades framförallt av framtidsoptimism tack vare teknisk och ekonomisk utveckling, vilket resulterade i ökad konsumtion av nya produkter istället för av äldre föremål.

Det var först under 1970-talet Myrorna fick ett lyft i och med att miljömedvetandet ökade samtidigt som second hand också började bli mode när unga hittade en ny stil och uttryckssätt genom gamla kläder och föremål. 1988 blev Myrorna en fristående affärsdrivande verksamhet inom Frälsningsarmén. Strax därefter började man arbeta med att gå ”från lumpbod till butik” och målet var att hela svenska folket skulle bli kunder hos Myrorna.

Under de senaste tio åren har Myrorna expanderat kraftigt med nyöppningar av butiker på ett flertal orter. Verksamheten har också utökats och utvecklats med effektivare gåvoinsamling och sortering samtidigt som Myrorna har fortsatt att erbjuda meningsfull arbetsträning.

Verksamheten har i över 100 år utvecklats i takt med samhället, men syftet har hela tiden varit detsamma – att göra nytta och bidra till ett mer medmänskligt och hållbart samhälle.