Hit går pengarna

Myrornas överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete
Det sociala arbetet som sker i Frälsningsarméns regi är ett komplement till samhällets insatser. Vad det innebär kan skifta från plats till plats, allt efter vilka behov som finns. På en plats kan det innebära att vara ett stöd för ensamstående föräldrar, på en annan att ge barn möjlighet att byta miljö och lämna storstadsdjungeln under skolloven. På ytterligare en annan kan det vara att ge missbrukare en plats på ett behandlingshem för att komma ur sitt missbruk.

Öppen social verksamhet
Till Frälsningsarméns öppna verksamheter, som finns på ca 35 platser i Sverige, är alla välkomna. Där kan man få någon form av stöd och hjälp när livet trasslat till sig. Det kan till exempel vara hjälp med akut ekonomiskt stöd, samtalsstöd, ledsagning eller hembesök.

Familjer och ungdomar
De allra flesta barn i Sverige har det väldigt bra. Tyvärr finns det också barn och ungdomar som inte mår bra. En del bor i socialt utsatta miljöer eller i en familj som har det dåligt ställt ekonomiskt. I Frälsningsarméns verksamheter kan de känna trygghet och få en fungerande social gemenskap. Hit kommer också många ensamstående föräldrar som behöver stöd och hjälp.

Vård och boende
De hemlösa är till stor del människor som också har missbruksproblem och/eller psykiska problem. På Frälsningsarméns härbärgen och dagcenter för missbrukare kan de, i det första akuta läget, få hjälp med mat, rena kläder, en varm dusch och en säng att sova i. Därefter behövs ofta andra insatser som till exempel behandlingshem. Målet är att de ska ha ett eget boende och själv klara sin vardag.

Det finns också behandlingshem för familjer som behöver stöd, stödboende för ungdomar som inte klarar av eget boende, akut- och utredningshem för barn med mera. Dessa verksamheter är inriktade på att reparera det som gått snett i livet och hjälpa till med att få en nystart. På några orter finns dessutom skyddat boende för kvinnor och barn som av olika anledningar är i behov av detta.

Här kan du läsa mer om Frälsningsarméns sociala arbete

Om du vill handla second hand eller skänka textil eller inredning till oss, så hittar du våra butiker, klädboxar och återvinningscentraler här.