Organisation

Myrorna är en del av Frälsningsarmén, men har en egen funktion, organisation och ledning.

Företagsledningen består av;
Caroline Andermatt, VD
Lisa Dahlberg, Ekonomichef
Försäljningschef, vakant
Sara Lodin, HR-chef
Lotta Kökeritz, Varumärkes- & Kommunikationschef
Emma Enebog, Hållbarhets- & Affärsutvecklingschef
Carina Kronqvist, Logistik- & Produktionschef

Huvudkontoret
Partihandlarvägen 47
120 44 Årsta

standing_stilleben