Hjälpa till?

Förutom att skänka gåvor och handla på Myrorna kan du även stötta oss med din kompetens, erfarenhet och arbetsförmåga. Hos oss finns det arbetsuppgifter för alla.

Samarbetare
Myrorna erbjuder bra praktikplatser eller arbetsträningsprogram till arbetssökande och andra personer som av olika skäl befinner sig utanför arbetsmarknaden. Vi kallar dem för våra samarbetare och en del arbetar hos oss några veckor eller månader som en del i ett program, andra stannar längre och en del får en anställning eller går vidare till antingen utbildning eller arbete. Vi samarbetar bland annat med Arbetsförmedlingen, kommuner och Försäkringskassan för att säkerställa att praktiken på Myrorna ger så mycket som möjligt.

Läs mer om praktik & arbetsträning

Volontärarbete
Det finns många som förutom sin vanliga sysselsättning vill bidra till det goda arbete som Myrorna och andra ideella organisationer gör. Hos oss finns det arbetsuppgifter för alla och om du vill veta mer om hur du kan bidra som volontär, kontakta hr@myrorna.se för mer information.