Så här fungerar det

Myrorna

Gåvor
Hela vår verksamhet baseras på gåvor, i första hand från privatpersoner men ibland även från företag.  Alla våra butiker tar emot gåvor som är hela, rena och möjliga att sälja vidare. Du kan även lämna kläder, textilier och skor i våra klädboxar som finns på många platser i landet. Vill du skänka stora, tunga eller många saker kan kan vi komma och hämta. Här kan du läsa om hur du skänker.

Sortering och försäljning på utlandsmarknaden
Allt som samlas in skickas till någon av våra stora produktionsenheter runt om i landet. Totalt handlar det om ca 8000 ton textilier som sorteras varje år och dessutom ett stort antal andra produkter. Eftersom vårt syfte är att det vi samlar in ska återanvändas säljer vi de gåvor som inte är säljbara i Sverige på utlandsmarknaden. Framför allt exporterar vi till länder i Europa där textilierna säljs i butik eller återvinns. En del säljs också vidare till ytterligare ett land, ofta i Mellanöstern eller Afrika. Närmare 75% av det vi exporterar återanvänds medan drygt 20% återvinns. En liten del som inte är möjlig att återvinna förbränns.  Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att så mycket av våra gåvor hanteras på ett etiskt och så miljövänligt sätt som möjligt.

Våra butiker
Från produktionsenheterna skickas gåvorna till någon av våra 34 butiker i landet. Från Luleå i norr till Malmö i söder. Totalt har vi ca 450 anställda och sysselsätter ungefär 2500 personer genom praktikplatser, arbetsträningsprogram eller som volontärer. På Myrorna kan vi erbjuda meningsfull sysselsättning till alla grupper som har ett behov av att komma närmare arbetsmarknaden, bland annat genom att prova på arbete i butik. Vi erbjuder handledning, anpassade arbetsuppgifter och en stor förståelse för att människor har olika förmåga. Här kan du läsa mer om vårt arbete med arbetsträning.

Överskottet går till Frälsningsarméns sociala arbete
Det sociala arbetet som sker i Frälsningsarméns regi är ett komplement till samhällets insatser. Vad det innebär kan skifta från plats till plats, allt efter vilka behov som finns. På en plats kan det innebära att vara ett stöd för ensamstående föräldrar, på en annan att ge barn möjlighet att byta miljö och lämna storstadsdjungeln. På ytterligare en annan kan det vara att ge missbrukare en plats på ett behandlingshem för att komma ur sitt missbruk. Här kan du läsa mer om vart pengarna går.