Vad händer med gåvorna?

Myrorna arbetar dagligen med återanvändning för att minska samhällets miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Vi arbetar för att vår miljösyn ska genomsyra hela gåvans väg och allt vårt arbete, från gåvomottagande till verksamheten ute i butikerna.

De gåvor som samlas in säljs i första hand i någon av våra 34 butiker, men för att säkra att så stor del som möjligt återanvänds behöver vi sälja främst textil, men även en mindre del inredning, utomlands. Genom global försäljning kan återanvändningen och återvinningen av kläder och annan textil maximeras. Det både sparar på jordens resurser och skapar arbetstillfällen på utländska marknader. Alternativet till export är förbränning, vilket är ett enormt resursslöseri.

Återvinning eller förbränning
All trasig textil kan inte återvinnas och måste då förbrännas. Av det vi samlar in är ca 10% avfall eller sopor som förbränns i fjärrvärmeverk och förvandlas till energi. I Sverige finns det ingen återvinningsindustri för textil. Utomlands finns det däremot alternativ i form av enklare återvinning – så kallad downcycling – till isoleringsmaterial eller putslappar som kan användas inom industrin. Av Myrornas flöden som hanteras utomlands återvinns hela 20% – tre till fem procent är avfall som förbränns och resten återanvänds.

Vi tar ansvar för vår omvärld
Vi följer våra gåvor och tar ansvar för vilka avtryck de ger. Därför har Myrorna låtit göra en analys av exporten och dess påverkan på klimatet. Resultatet pekar på att det alltid är bättre att återanvända ett plagg än att köpa nytt, även om plagget transporteras väldigt långt och trots att mottagarlandet har en sämre avfallshantering när väl plagget måste slängas. Läs mer om vårt klimatverktyg.

För Myrorna är det viktigt att så långt det är möjligt säkerställa att våra gåvor hanteras på ett etiskt och miljöriktigt sätt och därmed försäkra oss om att det vi gör har en positiv inverkan på både människor och miljö. Därför har Myrorna en uppförandekod som ska säkerställa en korrekt hantering av våra gåvor när de säljs på utlandsmarknaden.Vår ambition är att alltid bidra till en lite bättre värld för oss som lever i den. Läs mer om uppförandekoden och hur vi följer upp den i vår Rapport  ”Älska återanvändning”.

Svensk insamlingskontroll
För oss är transparens och garantier för vad vår vinst används till ett grundläggande krav som bör ställas på alla insamlingsorganisationer. Myrorna har ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll och visar på så sätt att vi uppfyller de kriterier som kan ställas på en seriös aktör.

Myrorna 90-konto

 

Gåvor Myrorna