Textilexporten gör mer nytta än skada

En ny rapport finansierad av Nordiska ministerrådet, som granskat exporten från Sverige och Norden, avlivar den seg­livade myten att exporten gör mer skada än nytta i de mottagande länderna.

Idag skriver Myrorna tillsammans med Human Bridge, Emmaus Björkå och David Palm, textilexpert på Ramböll, om den nya rapporten som finansierats av Nordiska ministerrådet. Rapporten har undersökt effekterna av textilexporten från de nordiska länderna. Vår export går framförallt till länder i EU och möjliggör att hantera så mycket som möjligt av textilen enligt avfallstrappan. Vår strävan är alltid att sälja så mycket som möjligt i Sverige, men där marknaden inte räcker till måste vi kunna hantera textilen på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Idag är exporten ett självklart alternativ då all textil som inte sålts i Sverige annars skulle förbrännas.

Läs debattartikeln här