Vad är det för skillnad mellan återanvändning och återvinning?

Second hand är återanvändning. Att använda något igen och igen och det sparar bäst på jordens resurser. När det inte längre går att återanvända så återvinner man materialet. Det betyder att man tar tillvara materialet på ett organiserat sätt så att det går att använda för att producera nya saker, till exempel kan en PET-flaska bli en fleecetröja.

Läs mer om Myrornas arbete med återanvändning