Vad händer med det som inte säljs?


Vissa gåvor kan vi faktiskt inte sälja. Mycket av det som inte säljs i våra butiker säljer vi istället på export till utvecklingsländer. Vi gör ingen stor vinst på det i pengar räknat, men både miljön och dom länder dit gåvorna säljs vinner på det.